ราวแขวนผ้าเดี่ยว
  เลื่อนเมาส์ไปที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
ราวแขวนผ้าเดี่ยว
รุ่น รีไววัล
K-16148-CP/K-16150-CP/K-16147-CP


คุณสมบัติ

           K-16148-CP
           ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18 นิ้ว
          
ขนาด 530 x 60 x 95 มม.


          K-16150-CP
          ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24 นิ้ว
         
ขนาด 683 x 60 x 95 มม.


          K-16147-CP
          ราวแขวนผ้าเดี่ยว 30 นิ้ว

          ขนาด 835 x 60 x95 มม.Technical Document
Copyright © 2014 Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. All Rights Reserved | Site by Smokybyte